سلام به وبلاگ علوم آزمایشگاهی فسا خوش اومدید.... ::::::::   اميدوارم كه اين وبلاگ نيازهاي شما رو برطرف کند !!::::::::منتظر نظرها انتقادها و پيشنهادهاي شما در مورد بخشهاي مختلف وبلاگ هستيم::::::: ˙·▪•●๑۩۞۩๑علوم آزمایشگاهی فسا๑۩۞۩๑●•▪·˙ - اصطلاحات آزمایشگاهی

ABBREVIATION شکل مخفف
ABBREVIATED TERM or PHRASE
شرح اصطلاح
AABB
American Association of Blood Banks
AAS
Atomic Absorption Spectrophotometry
ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome
ALT
Alanine Aminotransferase
AMA
American Medical Association
anti-HBV
Antibody to Hepatitis B Virus
anti-HCV
Antibody to Hepatitis C Virus
anti-HTLV-I/II
Antibody to Human T-cell Lymphotropic Virus type I/II
AOAC
Association of Official Analytical Chemists
ASCP
American Society of Clinical Pathologists
BP
Boiling point, °C
BSA
Body Surface Area
C
Concentration of gaseous, liquid, or solid substance in air, mg/m3
CAP
College of American Pathologists
CAS #
Chemical Abstracts Service Registry Number
CFR
Code of Federal Regulations. U. S. regulations
CHD
Coronary Heart Disease
CJD
Creutzfeldt-Jakob Disease
CMV
Cytomegalovirus
Conc.
Concentrated
CPD
Citrate, Phosphate, Dextrose (solution)
CPDA-1
Citrate, Phosphate, Dextrose-Adenine (solution)
CV
Coefficient of Variation
d
1. Density, g/cm3; 2. Day
DNE
Do not exceed
ECD
Electron Capture Detector
EDTA
Ethylene diamine tetra-acetic acid
ELISA
Enzyme-linked immuno-sorbent assay
EPA
Environmental Protection Agency
Eq
Equivalent
est
Estimated
FDA
Food and Drug Administration USA
FFP
Fresh Frozen Plasma
FID
Flame Ionization Detector
FPD
Flame Photometric Detector.
FTIR
Fourier Transform Infrared Spectroscopy
g
Gram
GC
Gas Chromatography
GFAAS
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry
GPO U.S.
Government Printing Office, Washington
h
hour
HB
Hemoglobin
HBsAg
Hepatitis B Surface Antigen
HBV
Hepatitis B Virus
HCT
Hematocrit
HCV
Hepatitis C Virus
HDL
High density lipoproteins
HIV
Human Immunodeficiency Virus
HLA
Human Leukocyte Antigen
HPLC
High Performance Liquid Chromatography
HTLV-I/II
Human T-cell Lymphotropic Virus type I/II
HYAAS
Hydride generation atomic absorption spectrophotometry
IC
Ion Chromatography (ion-exchange chromatography)
IR
Infrared
IU
International Unit
IgA
Immunoglobulin A
ISBT
International Society of Blood Transfusion
L
Liter
LC
Liquid Chromatography
LD
Lactate Dehydrognase
LDL
low density lipoproteins
LOD
Limit of Detection
LOQ
Limit of Quantitation
m
1. Men; 2. Meter
MCEF
Mixed Cellulose Ester membrane Filter
MCH
Mean Corpuscular Hemoglobin
MCHC
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentrate
MCV
Mean Corpuscular Volume
mg/dL
Milligrams per deciliter
min
Minute
mol
Mole
MP
Melting Point, °C
mppcf
Million particles per cubic foot
MPV
Mean Platelet Volume
MS
Mass Spectrometry
mth
Month
M.W
Molecular Weight
NAT
Nucleic Acid Amplification Testing
NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health
NTIS
National Technical Information Service
OSHA
Occupational Safety and Health Administration, U. S.
Pa
Pascal
Ps
Pressure, kPa
PCM
Phase Contrast Microscopy
PID
Photoionization Detector
PLM
Polarized Light Microscopy
PLTs
Platlets
ppm
Parts per million
PRP
Platelet-Rich Plasma
PT
Prothrombin Time
pt
Particle
PTP
Posttransfusion Purpura
PVC
Polyvinyl chloride
Q
Sampling flow rate, L/min
RBCs
Red Blood Cells
RF
Radio frequency
Rh
Rhesus Factor
RTECS
Registry of Toxic Effects of Chem ical Substances
sec
Second
SEM
Scanning Electron Microscopy
sp.gr.
Specific gravity
t
1. Temperature, °C; 2. time, min.
Tc
Temperature, kelvins (K)
TEM
Transmission Electron Microscopy
TLC
Thin-layer chromatography
TRALI
Transfusion-Related Acute Lung Injury
TXA
Transexamic Acid
U
Unit
UV
Ultraviolet
V
Volume
VP
Vapor pressure
WBCs
White Blood Cells
vWf
von Willebrand’s Factor
wk
Week
XRD
X-ray diffraction
XRF
X-ray fluorescence
yr
year


تاريخ : چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱ | 13:1 | نویسنده : آقاي غلامي |